บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 01/07/2565
Hublot Big Bang MECA-10 โชว์กลไกภายในและกำลังลานสำรอง 10 วัน

Hublot Big Bang MECA-10 โชว์กลไกภายในและกำลังลานสำรอง 10 วัน

  •  7 มิถุนายน 2560
  •  2017

อะไรจะกระตุ้นให้คนสนใจหลักการทางวิศวกรรมเบื้องหลัง การประดิษฐ์นาฬิกาได้ดีไปกว่าการโชว์เครื่อง อย่างเช่นในนาฬิกา Hublot Big Bang MECA-10 รุ่นนี้ที่มาพร้อมกับกำลังลานสำรองนาน 10 วัน และวิธีการแสดงค่าที่พลิกแพลงยิ่งกว่านาฬิกาใดๆ

เฉพาะเพียงการแสดงค่ากำลังลานสำรองนั้นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบมากถึงสามส่วน บริเวณหกนาฬิกาจะเป็นจานหมุนที่มีรูปทรงเป็นเฟือง และดูเหมือนว่าจะทำงานประสานกับเฟืองอีกตัวหนึ่งที่ตำแหน่งสามนาฬิกาซึ่งจะแสดงวงกลมสีแดงเมื่อกำลังลานสำรองลดลงเหลือสองวัน เฟืองที่สามนาฬิกานี้ยังประสานกับชุดแร็คที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกาอีกด้วย โดยจะเห็นได้ว่าแร็คชุดนี้จะเคลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นอยู่กับปริมาณลานที่เหลืออยู่ และแร็คที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกาอีกด้วย โดยจะเห็นได้ว่าแร็คชุดนี้จะเคลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นอยู่กับปริมาณลานที่เหลืออยู่ และแร็คนี้เองที่เป็นตัวควบคุมการแสดงค่าที่ตำแหน่งสามนาฬิกาลงตัวสำหรับคนรักนาฬิกาจักรกลจริงๆ

การขัดแต่งตัวเครื่องเป็นแบบเรียบเกลี้ยง ไม่ใช่แนวบาโรคเหมือนเครื่องนาฬิกาสไตล์สเกเลตั้นทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ดูเหมือนเป็นเครื่องยนต์แบบร่วมสมัยจริงๆ เครื่องไขลานรุ่น HUB1201 นี้จะได้รับการติดตั้งโมดูลต่างๆ อีกมากในอนาคต แต่ ณ เวลานี้ MECA-10 เป็นนาฬิกาขนาด 45 มม. ที่บอกเวลาเพียงอย่างเดียว โดยมีเข็มวินาทีเล็กที่ตำแหน่งเก้านาฬิกา วัสดุตัวเรือนที่มีให้เลือกคือไทเทเนียมและเซรามิกดำ

ที่มา : นิตยสาร wow summer 2017