ธานิวัฒน์ ลี ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังไซต์ของเราดังนี้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล